Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 lipca 2024
Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
pochmurno
17°C

Zmiana imienia lub nazwiska

Wymagane
dokumenty

  1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem. Z wnioskiem może wystąpić osoba pełnoletnia. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka następuje na wniosek jego przedstawiciela ustawowego. W przypadku złożenia wniosku przez jednego z rodziców wymagana jest pisemna zgoda drugiego z rodziców złożona osobiście przed kierownikiem lub zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej (należy przedłożyć prawomocne postanowienie sądu). W razie braku zgody jednego z rodziców prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego zastępuje zgodę. Dziecko, które ukończyło 13 lat wyraża pisemną zgodę na zmianę.
  2. Nie ma wymogu przedkładania odpisów aktów stanu cywilnego, jeśli jednak wnioskodawca posiada niezbędne odpisy może je dołączyć do wniosku. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium RP, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska składa się wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
  3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu.

Wniosek

 wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

Opłaty

37 zł. opłata skarbowa za wydanie decyzji

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie nr 97 8142 1059 0000 0547 2000 0003 lub w kasie Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie pok. nr 13.

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88 – 180 Złotniki Kujawskie
tel. 52 351 71 60 wew. 47

Czas załatwienia
sprawy

- do 1 miesiąca
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
- ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

Uwagi

Ustawę o zmianie imienia i nazwiska stosuje się do: obywateli polskich, cudzoziemców nie mających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania i cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy.

Zmiana imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów wymienionych w art. 4 ustawy. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

W terminie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka rodzice dziecka mogą złożyć do protokołu ustne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia.

 

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.