Poniedziałek, 25 września 2023
Imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
słonecznie
21°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Wymagane
dokumenty

Wymienione poniżej dokumenty niezbędne do wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego narzeczeni składają osobiście do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Obywatele polscy:  
- dowód osobisty,
- pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa podpisywane na miejscu,
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo, jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika,
- jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, a jeżeli  pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:
- dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana,
- zapewnienie (cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego),
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem osoba może zawrzeć małżeństwo, z zastrzeżeniem, że jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,
- odpis aktu urodzenia, jeżeli na podstawie wyżej wymienionych dokumentów nie będzie możliwe ustalenie danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa (tj. ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), a jeżeli osoba pozostawała już w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Dokumenty należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty do
pobrania

Dokumenty wypełniane są na miejscu.

Opłaty

84 zł.  - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 5
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88 – 180 Złotniki Kujawskie
tel. 52 351 71 60 wew. 47

Czas załatwienia
sprawy

Termin wydania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa:
- do 7 dni, jeżeli akty stanu cywilnego narzeczonych zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Inowrocławiu,
-do 14 dni, po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu z innego USC do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o odmowie wydania zaświadczenia.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)
- ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.)
 - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.).

Uwagi

Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
Duchowny przekazuje, przed upływem pięciu dni roboczych od dnia zawarcia małżeństwa, do urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności.
Akt małżeństwa sporządzany jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego najpóźniej w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od duchownego powyższych zaświadczeń.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.