Urząd Gminy Złotniki Kujawskie

Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich

Gmina Złotniki Kujawskie zakończyła realizację inwestycji  pn. „Budowa Międzypokoleniowego Centrum Kultury w Złotnikach Kujawskich”. Zadanie obejmowało: budowę budynku Międzypokoleniowego Centrum Kultury, w którym mieściła się będzie m.in. Gminna Biblioteka Publiczna, zlokalizowanego w Złotnikach Kujawskich na dz. o nr ewid. 163/10. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, dachem wielospadowym, zbudowany w technologii murowej tradycyjnej. Budynek wyposażono w instalacje: wod-kan, c.o. i c.w.u, instalację elektryczną, alarmową. Wykonawcą zadania była firma BwD sp. z o.o. z Fabianek. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości  3 189 637,00 zł.