close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.
  
Piątek 23 Luty 2018 | Imieniny: Romana, Izabela, Damian
Aktualności
Prezentacja gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Sołeckie wieści
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Zakład Gospodarki Komunalnej
Inwestycje
Biblioteka Publiczna
Oświata
Ekologia i środowisko
Oferta terenów inwestycyjnych
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Policja
Opieka medyczna i leczenie uzależnień
Akty prawne
Parafie
Gospodarka odpadami
Projekty unijne
Bezdomność zwierząt
Bezpieczeństwo
    
Mapa serwisu

  Menu dolne / roboczy / nie usuwać
Strona głównaczytaj
Kulturaczytaj
Kontaktczytaj
  Prezentacja gminy
Położenieczytaj
Lot nad Gminą Złotniki Kujawskieczytaj
Historiaczytaj
Będzitowoczytaj
Broniewoczytaj
Dąbrówka Kujawskaczytaj
Dobrogościceczytaj
Dźwierzchnoczytaj
Jordanowoczytaj
Gniewkówiecczytaj
Kobelnikiczytaj
Krążkowoczytaj
Krężołyczytaj
Leszczeczytaj
Lisewo Kościelneczytaj
Mierzwinczytaj
Niszczewiceczytaj
Palczynczytaj
Pęchowoczytaj
Rucewkoczytaj
Rucewoczytaj
Tarkowo Górneczytaj
Tucznoczytaj
Tupadłyczytaj
Złotniki Kujawskieczytaj
Herb Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Legendyczytaj
Opracowania związane z historią Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Wójt Gminyczytaj
Mapa Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Zasłużeni dla Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Roman Izdebskiczytaj
Ks. Jan Kozińskiczytaj
Kazimierz Pirowiczczytaj
Karol Urbańskiczytaj
Zespół Śpiewaczy Złotniczankiczytaj
CZESŁAW MACIEJEWICZczytaj
Honorowy Obywatel Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Edmund Obiałaczytaj
Gmina w liczbachczytaj
Strategia Rozwoju Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Aktualny wykaz miejscowości i ulic w Gminie Złotniki Kujawskieczytaj
  Urząd Gminy
Dane kontaktoweczytaj
Stanowiskaczytaj
Podatkiczytaj
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegoczytaj
Wydanie zaświadczenia o figurowaniu bądź niefigurowaniu w ewidencji podatkówczytaj
Informacje i deklaracje podatkoweczytaj
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościczytaj
Zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowejczytaj
Oświadczenie o spłacie ciężaru realnego Państwowego Funduszu Ziemi na rzecz Skarbu Państwaczytaj
Ewidencja działalności gospodarczejczytaj
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludnościczytaj
  Rada Gminy
Skład Rady Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Komisje Rady Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Sesje Rady Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
  Sołeckie wieści
Wykaz Sołectw i Rad Sołeckichczytaj
Będzitowoczytaj
Przebudowa drogi gminnej w Będzitowieczytaj
Festyn rodzinny w Będzitowie. czytaj
Festyn rodzinny w Będzitowie - 18.06.2016czytaj
Broniewoczytaj
Dzień Babci i Dziadka w Broniewie czytaj
Dobrogościceczytaj
Piknik w Dobrogościcachczytaj
Dąbrówka Kujawskaczytaj
Zajęcia wielkanocne w świetlicy w Dąbrówce Kujawskiejczytaj
Piękny Jubileusz 70 lat KGW w Dąbrówce Kujawskiejczytaj
Dźwierzchnoczytaj
Dożynki Dźwierzchno-Jordanowo-Leszcze 27.08.2011 r.czytaj
Gniewkówiecczytaj
Jordanowoczytaj
Dożynki Dźwierzchno-Jordanowo-Leszcze 27.08.2011 r.czytaj
Krężołyczytaj
Dożynki wiejskie w Krężołachczytaj
Leszczeczytaj
Otwarcie świetlicy wiejskiej w Leszczach czytaj
Dożynki Dźwierzchno-Jordanowo-Leszcze 27.08.2011 r.czytaj
Dzień Kobiet w Leszczach czytaj
Dzieci z Leszczy w lawendowym zakątkuczytaj
VII edycja motocyklowego Rajdu Pałuk za namiczytaj
Dzień Dziecka w Leszczach - 18.06.2016czytaj
Lisewo Kościelneczytaj
Mierzwinczytaj
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mierzwinieczytaj
Budowa kanalizacji sanitarnej w Mierzwinieczytaj
Dzień Kobiet w Mierzwinie 19.03.2016 r.czytaj
Zabawa choinkowa w Mierzwinie czytaj
Dzień Babci w Mierzwinieczytaj
Wakacyjne wspomnienia z Mierzwinaczytaj
Zabawa karnawałowa dla dzieci w Mierzwinieczytaj
Dzień Kobiet w Mierzwinieczytaj
Niszczewiceczytaj
Pęchowoczytaj
Wielka Majówkaczytaj
Palczynczytaj
Wielka Majówkaczytaj
Rucewkoczytaj
Kurs decoupageczytaj
Impreza integracyjna "Pożegnanie lata"czytaj
Aktualności z Rucewka czytaj
Rucewoczytaj
Tarkowo Górneczytaj
Festyn integracyjny i powitanie lata w Tarkowie Górnym 25.06.2016czytaj
Tucznoczytaj
Tuczno Wieśczytaj
Tupadłyczytaj
Złotniki Kujawskieczytaj
Zagospodarowanie terenu wokół OSiR w Złotnikach Kujawskichczytaj
czytaj
  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
Stowarzyszeniaczytaj
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi: Palczyn, Pęchowo, Dąbrówka Kujawska, Krążkowoczytaj
Stowarzyszenie Na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie "Równe Szanse"czytaj
Gminny Ludowy Klub Sportowy PIASTczytaj
Cukrownik-Inremo Tucznoczytaj
Koła Gospodyń Wiejskichczytaj
KGW Lisewo Kościelneczytaj
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktoweczytaj
Aktualności i ogłoszeniaczytaj
Harmonogram wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnegoczytaj
Harmonogram świadczeń wychowawczych - 500 czytaj
Projekt - Stop Przemocy w Rodzinie w Gminie Złotniki Kujawskie czytaj
  Zakład Gospodarki Komunalnej
Dane kontaktoweczytaj
Aktualnościczytaj
Komunikat w sprawie wysokości opłat za dostarczoną wodę oraz odebrane ścieki. czytaj
  Inwestycje
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leszczachczytaj
Zagospodarowanie terenu wokół OSiR w Złotnikach Kujawskichczytaj
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mierzwinieczytaj
Przebudowa drogi gminnej w Będzitowieczytaj
Budowa kanalizacji sanitarnej w Mierzwinieczytaj
Przebudowa drogi w Niszczewicachczytaj
Budowa placu zabaw w miejscowości Gniewkówiec, Niszczewice i Lisewo Kościelneczytaj
Budowa przedszkola 5-cio oddziałowego wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu w Złotnikach Kujawskichczytaj
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gniewkówcuczytaj
Budowa świetlicy wiejskiej w Gniewkówcuczytaj
Zagospodarowanie terenu wokół stawku w Będzitowie wraz z budową boisk i placu zabawczytaj
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rucewkuczytaj
Budowa kanalizacji sanitarnej w Helenowieczytaj
Przebudowa placu zabaw i terenów rekreacyjnych w Złotnikach Kujawskich czytaj
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem drogowym i tablicami informacyjnymi w Złotnikach Kujawskich czytaj
Wrota do Kujaw - stworzenie miejsca turystyczno-rekreacyjnego w przebudowanej świetlicy wiejskiej w Dąbrówce Kujawskiej z elementami boiska, placu zabaw i terenu festynowego czytaj
Zagospodarowanie na stworzenie punktów turystyczno-informacyjnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie czytaj
Modernizacja drogi w Lisewie Kościelnymczytaj
Modernizacja drogi Leszcze - Tucznoczytaj
  Biblioteka Publiczna
Dane kontaktoweczytaj
Aktualnościczytaj
Dyskusyjny Klub Książkiczytaj
  Oświata
Wydział Oświatyczytaj
Ogłoszeniaczytaj
Dane kontaktoweczytaj
Gimnazjum w Złotnikach Kujawskichczytaj
Aktualnościczytaj
Dane ogólneczytaj
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznieczytaj
Dane ogólneczytaj
Aktualnościczytaj
Szkoła Podstawowa w Złotnikach Kujawskichczytaj
Aktualnościczytaj
Dane ogólneczytaj
Szkoła Podstawowa w Gniewkówcuczytaj
Dane ogólneczytaj
Aktualnościczytaj
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lisewie Kościelnymczytaj
Dane ogólneczytaj
Aktualnościczytaj
Przedszkole Publiczne KUJAWIACZEK w Złotnikach Kujawskichczytaj
Dane ogólneczytaj
Aktualnościczytaj
Stypendia szkolne 2017/2018czytaj
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracownikówczytaj
  Ekologia i środowisko
Zwierzęta na wsiczytaj
Ścieki komunalneczytaj
Śmieci i inne odpadyczytaj
Plany i inne opracowaniaczytaj
Pomniki przyrody czytaj
Jaki gospodarz taka jego zagroda i dobrostan zwierzątczytaj
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewuczytaj
  Oferta terenów inwestycyjnych
Oferta inwestycyjnaczytaj
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Budynki komunalne w Palczynieczytaj
  Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dane Kontaktoweczytaj
Aktualnościczytaj
MOJE BOISKO - ORLIK 2012czytaj
  Policja
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiuczytaj
  Opieka medyczna i leczenie uzależnień
Gminna Przychodnia czytaj
NZOZ Zespół Medycyny Rodzinnej I. Zabrzyńskaczytaj
PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH WSPÓŁUZALEŻNIONYCH, DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIEczytaj
Gminna Przychodnia Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tucznieczytaj
  Akty prawne
Dzienniki Ustawczytaj
Monitor Polskiczytaj
  Parafie
Parafia w Dźwierzchnieczytaj
Parafia w Lisewie Kościelnymczytaj
Parafia w Pęchowieczytaj
Parafia w Tucznieczytaj
Parafia w Złotnikach Kujawskichczytaj
  Gospodarka odpadami
Harmonogramy odbioru odpadów czytaj
Ustawy i uchwałyczytaj
Druki informacji, daklaracji itp.czytaj
Wzory wypisywania informacji, deklaracji itp.czytaj
  Projekty unijne
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskichczytaj
Program Rewitalizacji Gminy Złotniki Kujawskieczytaj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieczytaj
Kompleksowa termomodernizacja siedziby OSP w Złotnikach Kujawskichczytaj
  Ostrzeżenia meteorologiczne
  Bezdomność zwierząt
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Złotniki Kujawskie na rok 2017czytaj
Szukają domuczytaj
  Bezpieczeństwo
Ostrzeżenia meteoczytaj
Kampanie społeczneczytaj
Nałożenie świadczeń na rzecz obrony RPczytaj
  Dokumenty do pobrania
  
  
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
  
 


  
     
  
on line: 6 odwiedzin: 6453645
    Strona główna | Kultura | Kontakt |
© 2008 - 2018 Złotniki Kujawskie. All rights reserved.